Play Keyboard Now - H(ear) Exercises
Play Keyboard Now - H(ear) Exercises

Aantal pagina: 28
ISBN: 978-90-8600-019-3
Auteur:R.Kuhlman
Taal: Nederlands
Niveau: Beginner
Reeksnummer: PKN14
Jaar van uitgave: 2004
Formaat: A5
Voorraad: Uitgeverij: Hal Leonard:
bestel bij Music Shop Europe

demo pagina:
Verzenden naar:
€17.51
€12.50
×
Omschrijving:

Het goed kunnen luisteren is natuurlijk van groot belang bij het maken van muziek. Met dit boekje train je je luistervaardigheden met verschillende oefeningen.
Allereerst wordt er aandacht gegeven aan het verschil tussen hoog en laag, stijgen en dalen, gelijk of verschillend en sterk of zacht.
Dan volgt het onderscheiden van ritme: je ziet 2 notaties staan, welke hoor je?
Iets verder ontbreken dan enkele noten, die je dan zelf moet invullen. Pas als laatste stap moet je zelf het hele ritme opschrijven dat je hoort.
Als je ritme kunt opschrijven, dan gaan we verder met het horen van de tonen c,d en e. Ook hier oefen je eerst het horen (hoe klinkt het, welke van de twee notaties klopt hierbij), daarna volgt het zelf opschrijven (met aangegeven ritmische waarden).
Ook het horen en de notatie in de F-sleutel komt aan bod, en uiteindelijk leer je ook eenvoudige polyfonische stukjes te onderscheiden.
Samenklanken komen aan het eind van het boekje aan bod. Je leert de secunde, terts en kwart.

Word een completere en betere muzikant door je gehoor te trainen!