Play Keyboard Now! series wordt uitgegeven door R.Kuhlman Muziekuitgeverij (kvk nummer: 37150549).
De boekjes in deze serie verschijnen veelal in kleine oplagen (gemiddeld rond de 100 exemplaren). Graag vragen wij u dan ook kleine muziekuitgevers te steunen door aanschaf in plaats van kopiëren. Alleen zo zijn wij in staat onze productlijn verder te ontwikkelen en te continueren.

Momenteel is het niet mogelijk een bestelling te plaatsen via het bestelsysteem van de website.
Onze boekjes blijven beschikbaar via de in bladmuziek gespecialiseerde webwinkels en de muziekhandel bij u in de buurt. Mochten zij deze niet in voorraad hebben, dan kunnen deze besteld worden via
Hal Leonard MGB BV. De boekjes die op deze site worden uitverkocht, kunnen alléén via de uitgever worden besteld.

Voorraad aanduidingen:
√√√ = ruim voorradig (meer dan 50 stuks)
√√ = voldoende voorraad (20 tot 50 stuks)
= beperkte voorraad (6 tot 20 stuks)
= zeer beperkte voorraad (5 stuks of minder)

Omdat de voorraad aanduiding niet geautomatiseerd is en wij niet de hele tijd de voorraad van de distributeur monitoren is het mogelijk dat deze niet altijd actueel is.

Productinformatie en prijzen
Al onze prijzen zijn in Euro's en inclusief BTW (9%).
Wij besteden de grootst mogelijke aandacht aan de juiste vermelding van onze prijzen,
uitvoeringen, maten, kleuren etc. Als blijkt dat er fouten zijn gemaakt bij de vermelding,
houden wij ons het recht voor de artikelen niet te leveren. U ontvangt in dit geval z.s.m.
bericht en de juiste informatie.

Afbeeldingen van producten kunnen mogelijk afwijken. Dit doordat de print/druk mogelijk andere kleuren geeft dan het originele bestand in de computer.

Alle muziekvoorbeelden op deze site © R.Kuhlman Muziekuitgeverij

Privacyverklaring

R.Kuhlman Muziekuitgeverij, gevestigd aan Koningin Beatrixlaan 12
1774BM Slootdorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
R.Kuhlman Muziekuitgeverij
Koningin Beatrixlaan 12
1774BM Slootdorp
Whatsapp nr: 06-83841625 (ontvangt alléén whatsapp berichten)
https://playkeyboardnow.nl/
info@playkeyboardnow.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
R.Kuhlman Muziekuitgeverij verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer (bij bestelling)
- Whatsapp (tel.nr) bij contact via Whatsapp


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@playkeyboardnow.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
R.Kuhlman Muziekuitgeverij verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen appen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- R.Kuhlman Muziekuitgeverij verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming
R.Kuhlman Muziekuitgeverij neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van R.Kuhlman Muziekuitgeverij) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

R.Kuhlman Muziekuitgeverij bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
- Voor- en achternaam, Adresgegevens, E-mailadres, Bankrekeningnummer (bij bestelling) > Bewaartermijn 7 jaar> ivm bewaartermijn belastingdienst
- Voor- en achternaam, E-mailadres (bij sturen contactformulier) > Bewaartermijn max. 7 jaar > Berichten worden bewaard indien dit handig kan zijn bij toekomstige correspondentie. Overige berichten zullen jaarlijks worden opgeschoond.
- Whatsapp (tel.nr) bij contact via Whatsapp > Bewaartermijn max. 7 jaar > Bij bestelling max 7 jaar bewaartermijn bestelgegevens ivm bewaartermijn belastingdienst. Berichten worden bewaard indien dit handig kan zijn bij toekomstige correspondentie. Overige berichten zullen jaarlijks worden opgeschoond.

Bij lopende juridische procedure is het mogelijk dat noodzakelijke gegevens langer dan 7 jaar worden bewaard ivm de afhandeling hiervan.

Delen van persoonsgegevens met derden
R.Kuhlman Muziekuitgeverij verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
R.Kuhlman Muziekuitgeverij gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. U ontvangt dan ook geen reclame van ons op een andere site. Wel gebruikt de site www.playkeyboardnow.nl google analytics ter controle van een optimale werking van de site.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door R.Kuhlman Muziekuitgeverij en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@playkeyboardnow.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

R.Kuhlman Muziekuitgeverij wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
R.Kuhlman Muziekuitgeverij neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@playkeyboardnow.nl